Българско-Английско-Български речник:


Чакащи превод:

intens
easygoing
определена
популяризиране
десетки
заклещен
околна
особенно
почерпя
хер
добавен
венци
lumpy
пан
по добър
облича
обяви
осчетоводяване
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Моля, въведете числото 681 в полето:
Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, вероятно ще е добавена.
**Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук

Постави на своя сайт:

вземи кодаDesign by BMSoft