Българско-Английско-Български речник:


Чакащи превод:

почерпя
определена
gif
stand up
thicker
околна
прогнозен
упора
участници
живеят
зададен
осчетоводяване
огретен
мотивационно писмо
на едро
обяви
облича
актуална
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Моля, въведете числото 681 в полето:
Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, вероятно ще е добавена.
**Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук

Постави на своя сайт:

вземи кодаDesign by BMSoft